2η Ημερίδα Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Ένωσης, σας ενημερώνουμε ότι οι διαθέσιμες θέσεις για την παρακολούθηση της ημερίδας έχουν καλυφθεί.
Σας ευχαριστούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας.
 

Η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών διαθέτει τους κατωτέρω τομείς ειδίκευσης (Working Groups's):


 • Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής [ΤΕΕΓ]
  Forensic Examination of Documents & Writing WG

 • Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων [ΤΕΨΠ]
  Forensic Examination of Digital Evidence WG

 • Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο [ΤΑΗΕΒ]
  Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

 • Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων [ΤΕΠΟΙΕ]
  Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης DNA [ΤΑDNA]
  Forensic DNA Analysis WG

 • Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων [ΤΦΧΕ]
  Forensic Physical & Chemical Examinations WG

 • Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος [ΤΔΣΕ]
  Forensic Crime Scene Investigation WG

 • Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων [ΤΕΔΑ]
  Forensic Fingerprints Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων [ΤΑΤΑ]
  Forensic Road Accident Analysis WG

 • Τομέας Τοξικολογίας [ΤΤ]
  Forensic Toxicology WG
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ministry_justice_logo.jpg

Υπουργείο Δικαιοσύνης

ende_logo.jpg

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

AAFSHeader.png

American Academy of Forensic Sciences