2η Ημερίδα Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών
Γιά δήλωση συμμετοχής στην 2η Ημερίδα της ΕΛ.ΕΝ.ΕΓ.Ε., παρακαλείστε όπως αποστείλετε:
Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας, τηλέφωνο επικοινωνίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@hafs.gr της Γραμματείας της Ένωσης, ή από την φόρμα επικοινωνίας του site, έως την 10η Μαϊου 2017.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (λόγω συγκεκριμένης-περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας).

Μετά τη λήξη της Ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Ένωσης, ευχαριστούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6988111800.
 

Η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών διαθέτει τους κατωτέρω τομείς ειδίκευσης (Working Groups's):


 • Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής [ΤΕΕΓ]
  Forensic Examination of Documents & Writing WG

 • Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων [ΤΕΨΠ]
  Forensic Examination of Digital Evidence WG

 • Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο [ΤΑΗΕΒ]
  Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

 • Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων [ΤΕΠΟΙΕ]
  Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης DNA [ΤΑDNA]
  Forensic DNA Analysis WG

 • Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων [ΤΦΧΕ]
  Forensic Physical & Chemical Examinations WG

 • Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος [ΤΔΣΕ]
  Forensic Crime Scene Investigation WG

 • Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων [ΤΕΔΑ]
  Forensic Fingerprints Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων [ΤΑΤΑ]
  Forensic Road Accident Analysis WG

 • Τομέας Τοξικολογίας [ΤΤ]
  Forensic Toxicology WG
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ministry_justice_logo.jpg

Υπουργείο Δικαιοσύνης

ende_logo.jpg

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

AAFSHeader.png

American Academy of Forensic Sciences