Για δήλωση συμμετοχής παρακαλώ επιλέξτε την ανωτέρω εικόνα ή τον σύνδεσμο ή από τα «Νέα» της Ένωσης.

Τυχόν ερωτήματα σας μπορείτε να τα αποστείλετε από την σελίδα «Επικοινωνίας» της Ένωσης, επιλέγοντας ως «Αιτιολογία Επικοινωνίας: 3η Ημερίδα».

 

Η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών διαθέτει τους κατωτέρω τομείς ειδίκευσης (Working Groups's):


 • Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής [ΤΕΕΓ]
  Forensic Examination of Documents & Writing WG

 • Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων [ΤΕΨΠ]
  Forensic Examination of Digital Evidence WG

 • Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο [ΤΑΗΕΒ]
  Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

 • Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων [ΤΕΠΟΙΕ]
  Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης DNA [ΤΑDNA]
  Forensic DNA Analysis WG

 • Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων [ΤΦΧΕ]
  Forensic Physical & Chemical Examinations WG

 • Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος [ΤΔΣΕ]
  Forensic Crime Scene Investigation WG

 • Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων [ΤΕΔΑ]
  Forensic Fingerprints Examination WG

 • Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων [ΤΑΤΑ]
  Forensic Road Accident Analysis WG

 • Τομέας Τοξικολογίας [ΤΤ]
  Forensic Toxicology WG
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

emblem.png

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ende_logo.jpg

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

AAFSHeader.png

American Academy of Forensic Sciences