ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1.Το κάθε τακτικό μέλος της ΕΝΩΣΗΣ πρέπει να:

- Κατέχει πανεπιστημιακό πτυχίο από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή από άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή να είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αξιωματικού.


- Έχει αποκτήσει το αντίστοιχο δίπλωμα ειδίκευσης, από κρατική εγκληματολογική ή ιατροδικαστική Υπηρεσία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο ή Επιστημονική Εταιρία/Σωματείο, που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή από άλλες αναγνωρισμένες από την ΕΝΩΣΗ, διεθνούς κύρους, ενώσεις, σωματεία, ακαδημίες, ινστιτούτα ή οργανισμούς της αλλοδαπής, σε ειδικότητα που υφίσταται, λειτουργεί και αναγνωρίζεται ως εφαρμοσμένη εγκληματολογική (forensic) ειδικότητα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων [European Network of Forensic Science Institutes-ENFSI] ή έχει ευδόκιμα ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο [2] εξαμήνων κύκλο εκπαίδευσης σε ειδικότητα που λειτουργεί και αναγνωρίζεται, ως εφαρμοσμένη εγκληματολογική ειδικότητα, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων [European Network of Forensic Science Institutes-ENFSI]. Η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται από κρατική εγκληματολογική ή ιατροδικαστική Υπηρεσία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο ή Επιστημονική Εταιρία/Σωματείο, που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

- Διαθέτει βεβαιωμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα οκτώ [18] μηνών στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο της ειδίκευσής του, ασκηθείς σε τουλάχιστον 25 εργαστηριακές υποθέσεις, ως εκπαιδευόμενος σε κρατική εγκληματολογική ή ιατροδικαστική Υπηρεσία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο ή Επιστημονική Εταιρία/Σωματείο, που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή αναγνωρισμένο -από την ΕΝΩΣΗ- ιδιωτικό εργαστήριο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργεί κανονικά πέραν της 12ετίας.

- Έχει -μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του- ασκήσει τη συγκεκριμένη ειδικότητα στην Ελλάδα, ως Πραγματογνώμονας ή Τεχνικός Σύμβουλος, σε κρατική εγκληματολογική ή ιατροδικαστική Υπηρεσία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο ή Επιστημονική Εταιρία/Σωματείο, που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή αναγνωρισμένο -από την ΕΝΩΣΗ- ιδιωτικό εργαστήριο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργεί κανονικά πέραν της 12ετίας.

2. Η αρμόδια επιστημονική επιτροπή (ΕπΕ) της ΕΝΩΣΗΣ κρίνοντας αιτιολογημένα θα επιλέξει και θα ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει αναλυτικά ενώπιόν της τουλάχιστον πέντε [5] υπηρεσιακές εκθέσεις του  ή ισάριθμες άλλες εκθέσεις του, που διενεργήθηκαν με τη διαδικασία διορισμού πραγματογνώμονα/τεχνικού συμβούλου (σε κάθε περίπτωση χωρίς τα προσωποπαγή στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων).

3.Κάθε τακτικό μέλος συμμετέχει μόνο σ’ ένα Τομέα Ειδίκευσης (WG), αν αποδεδειγμένα διαθέτει την ανάλογη ειδικότητα και όλα τα επιμέρους προσόντα που απαιτούνται, βάσει του παρόντος καταστατικού.

4.Σε κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει και σε 2ο Τομέα Ειδίκευσης (WG), καίτοι μπορεί να διαθέτει την ανάλογη εξειδίκευση. 

5.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη.

6. Τα Ιδρυτικά μέλη της ΕΝΩΣΗΣ είναι τακτικά.

 

Στοιχεία Μελών (ανά Τομέα Ειδίκευσης)


Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής {Forensic Examination of Documents & Writing WG} [ΤΕΕΓ],

Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων {Forensic Examination of Digital Evidence WG} [ΤΕΨΠ],

Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο {Forensic Audio, Image & Video Analysis WG} [ΤΑΗΕΒ],

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων {Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG} [ΤΕΠΟΙΕ],

Τομέας Ανάλυσης DNA {Forensic DNA Analysis WG} [ΤΑDNA],

Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων {Forensic Physical & Chemical Examinations WG} [ΤΦΧΕ],

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος {Forensic Crime Scene Investigation WG} [ΤΔΣΕ],

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων {Forensic Fingerprints Examination WG} [ΤΕΔΑ],

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων {Forensic Road Accident Analysis WG} [ΤΑΤΑ],

Τομέας Τοξικολογίας {Forensic Toxicology WG} [ΤΤ].


 

 

Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής [ΤΕΕΓ]

Forensic Examination of Documents & Writing WG

 ΑΜ  ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL
ΑΜ0059 Αρβανιτίδου Γεωργία 6973308186 georgiamaria15@gmail.com
ΑΜ0061 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 6977204044 kosgeo75@gmail.com
ΑΜ0039 Γκανάς Φώτιος 6947773591 fganas@yahoo.com
ΑΜ0009 Γκιόλιας Χρήστος 6976433680 hgiolias@yahoo.com
ΑΜ0023 Δόσης Ιωάννης 6977686535 dosisioannis@gmail.com
ΑΜ0057 Κακογιάννη Μαρία 6932702130 mkakogianni@gmail.com
ΑΜ0021 Καλαντζής Δημήτριος 6932274395 dimitrioskalantzis@yahoo.com
ΑΜ0020 Καλαντζής Νικόλαος 6936774257 nkalantzis@chartoularios.gr
ΑΜ0047 Καρασμάνη Βενετία 6972248016 veniaκarasmani@yahοο.gr
ΑΜ0000 Καραχάλιος Σπυρίδων 6976600483 spyros_karach@yahoo.gr
ΑΜ0053 Καραχανίδης Θεόδωρος 6936969110 tkarachan@yahoo.gr
ΑΜ0058 Κοτονιά Ελένη 6948269460 kotoniaeleni@gmail.com
ΑΜ0062 Κουτσοτόλιου Δοξούλα 6932374794 kdoxoula@gmail.com
ΑΜ0031 Κρεζίας Σπυρίδων 6932583523 skrezias@yahoo.com
ΑΜ0001 Μακρής Ιωάννης 6977597980 jdmakris@gmail.com
ΑΜ0027 Μαρκάκης Ιωάννης 6936893070 jmarkakis2011@gmail.com
ΑΜ0045 Μενεξής Νικήτας 6944371014 nikitas.menexis@gi-de.com
ΑΜ0060 Ντέλλα Αφροδίτη 6974635373 afrod357@yahoo.gr
ΑΜ0055 Ντούτσου Γεωργία_Ευλαμπία 6946062416 gdutsu@yahoo.gr
ΑΜ0051 Ποζιοπούλου Ειρήνη   eirinipoziopoulou@gmail.com
ΑΜ0052 Σκαρτσής Νικόλαος 6947937397 nlskartsis@gmail.com
ΑΜ0008 Σκλάβος Ιωάννης 6942470975 i.sklavos@printecgroup.com
ΑΜ0048 Σμεράϊδος Δημήτριος 6972620672 dismer@gmail.com
ΑΜ0054 Σπανούδης Κωνσταντίνος 6975863692 k.spanoudis@yahoo.com
ΑΜ0010 Τρυφέρης Θεόδωρος 6982522205 asikios@hotmail.com
ΑΜ0006 Φανός Παναγιώτης 6936791424 panfanos@yahoo.gr
ΑΜ0028 Φούκας Αθανάσιος 6938229154  
         

Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων [ΤΕΨΠ]

Forensic Examination of Digital Evidence WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0042 Αγγελόπουλος Δημήτριος 35796891157 badgeda@gmail.com
ΑΜ0068 Δελτσίδης Απόστολος   deltsidis@digitalforensics.gr
ΑΜ0044 Παναγιωτόπουλος Χρήστος 6972310167 chrispgn@gmail.com
ΑΜ0004 Πάσχος Ιωάννης 6932355775 forensixgr@gmail.com
ΑΜ0043 Πέτρου Κωνσταντίνος 6932964401 petrou.k@gmail.com
ΑΜ0067 Στανίτσας Ευάγγελος 6972630174 vfstanitsas@yahoo.gr
ΑΜ0074 Τσιτσώνη Μαγδαληνή 6909151855 tsitsoni@digitalforensics.gr
         

Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο [ΤΑΗΕΒ]

Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0041 Αλεξόπουλος Ηλίας 6936791421 ilias_alex@yahoo.gr
ΑΜ0046 Ζωγράφος Νικόλαος 6977708688 zitanikos@gmail.com
ΑΜ0029 Ηλιάδης Στέφανος 6937296795 steeve4n6@gmail.com
ΑΜ0049 Ματακούλιας Ευστράτιος 6936502726 matakoulias@yahoo.gr
ΑΜ0070 Σταυρόπουλος Δημήτριος 6948249347 dimitriosstav@gmail.com
         

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων [ΤΕΠΟΙΕ]

Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0014 Γκυρτής Αθανάσιος   athanasiosgks@gmail.com
ΑΜ0033 Κωνσταντακόπουλος Δημήτριος 6945900710 dimitriskonstanta@gmail.com
ΑΜ0036 Κωστορρίζος Αθανάσιος 6947701045 kostorthan@yahoo.gr
ΑΜ0035 Λάζος Αλέξανδρος 6947564524 alexandroslazos@gmail.com
ΑΜ0034 Νομικός Νικόλαος   nnomik@yahoo.com
ΑΜ0016 Παντούλας Νικόλαος 6932616413 timeup2001@hotmail.com
ΑΜ0019 Παπαγιάννης Γρηγόριος 6936979429 grigoriospapagiannis@gmail.com
ΑΜ0015 Παπάζογλου Αθανάσιος 6936701225 alphapap@hotmail.com
ΑΜ0013 Παπαπαύλου Βασίλειος 6947701051 ritapap_@hotmail.com
ΑΜ0030 Σαπέρας Κωνσταντίνος 6932616329 saperask@yahoo.gr
ΑΜ0075 Τζεφέρης Πέτρος 6945377424 tzeferispetros@yahoo.gr
ΑΜ0032 Τσιάτης Νικόλαος 2105103202 tsiatisnick@yahoo.gr 
         

Τομέας Ανάλυσης DNA [ΤΑDNA]

Forensic DNA Analysis WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0003 Σκίτσα Ιουλία 6944287644 ninaskitsa@gmail.com
ΑΜ0011 Ταΐρης Νικόλαος 6938888486 ntairis@gmail.com
ΑΜ0000 Κωνσταντουλάκης Παντελεήμων 6949204534 constantoulakis@yahoo.gr
         

 

Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων [ΤΦΧΕ]

Forensic Physical & Chemical Examinations WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0018 Δαλτζής Πέτρος 6977251851 pdaltzis@yahoo.gr
ΑΜ0050 Λάγιος Μιχαήλ 6936367687 mclagios@gmail.com
ΑΜ0038 Μπατής Χρήστος 6974008599 batis-christos@hotmail.com
ΑΜ0071 Σαββίδης Θεοφύλακτος   marianefeli@yahoo.com
ΑΜ0022 Χατζηγιάννης Παναγιώτης 2109942089 elizahat@gmail.com
ΑΜ0012 Χριστοδουλής Χριστόδουλος 6977934871 christodoulis_forensicscience@yahoo.gr
         

Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος [ΤΔΣΕ]

Forensic Crime Scene Investigation WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0007 Γιαννακούρης Ιωάννης 6987153936 gleonardos85@gmail.com
ΑΜ0024 Μπέττας Δημήτριος 6945876618 mpettasd@yahoo.gr
ΑΜ0000 Νεοφυτίδου Παρασκευή 6986768080 info@euforensics.eu
         

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων [ΤΕΔΑ]

Forensic Fingerprints Examination WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0026 Μηνόπετρας Χαράλαμπος 6973442294 babisminos@yahoo.gr
ΑΜ0025 Μπουτσικάκης Σωτήριος 6977770144 iliminator2@hotmail.com
ΑΜ0073 Ρούσσας Αριστομένης 6948573051 ar.roussas@gmail.com
ΑΜ0072 Τζώρτζης Κωνσταντίνος 6976767377 tzortzis_kostas_64@yahoo.gr
         

Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων [ΤΑΤΑ]

Forensic Road Accident Analysis WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
         

Τομέας Τοξικολογίας [ΤΤ]

Forensic Toxicology WG

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΑΜ0063 Διαλυνά Ιωάννα 6945100874 idialyna@yahoo.com
ΑΜ0064 Κυρίκου Ιωάννα   kyrikou@eie.gr
ΑΜ0066 Λευκίδου Ιωάννα 6942994442 carilef@yahoo.gr
ΑΜ0056 Ράϊκος Νικόλαος 2310999206 raikos@med.auth.gr
ΑΜ0065 Συριάνη Δέσποινα 6976966377 pmak51@otenet.gr