Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής


Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων


Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο

Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων


Τομέας
Ανάλυσης DNA


Τομέας Φυσικών & Χημικών ΕξετάσεωνΤομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος


Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων


Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων 


Τομέας 
Τοξικολογίας