Τομέας
Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων
Forensic Examination of Digital Evidence WG

 Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση, εν μέρει ή στο σύνολό τους, ψηφιακών πειστηρίων, τηρώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός του εν λόγω Τομέα, προβαίνει:

 • Στην εγκληματολογική ανάλυση & επεξεργασία [ανάγνωση, ανάκτηση - επαναφορά & αποκρυπτογράφηση, εξέταση, σύγκριση, καταγραφή] δεδομένων, που ευρίσκονται σε ψηφιακούς αποθηκευτικούς χώρους τοπικών δικτύων, Η/Υ & περιφερειακών ή άλλων ειδικών σταθερών ή φορητών μέσων ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων.
   
 • Στη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας λογισμικού / ψηφιακού υλικού καθώς και των ενεργειών χρήσης λογισμικού ή υλικού, προς εξακρίβωση του δημιουργού ή του χρήστη των εφαρμογών ή των δεδομένων ψηφιακών πειστηρίων, που είναι πρόσφορα προς ανάγνωση.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών ή άλλων ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων, που είναι δυνατόν να αποθηκεύουν ψηφιακά δεδομένα.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση κινητών τηλεφώνων και συσκευών εντοπισμού θέσης.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών, σε συσκευές λήψης δορυφορικού, τηλεοπτικού ή άλλου σήματος, τα οποία περιέχουν ψηφιακά δεδομένα πρόσφορα προς ανάγνωση.