ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων

Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων
Forensic Examination of Digital Evidence WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση, εν μέρει ή στο σύνολό τους, ψηφιακών πειστηρίων, τηρώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός του εν λόγω Τομέα, προβαίνει:

 • Στην εγκληματολογική ανάλυση & επεξεργασία [ανάγνωση, ανάκτηση – επαναφορά & αποκρυπτογράφηση, εξέταση, σύγκριση, καταγραφή] δεδομένων, που ευρίσκονται σε ψηφιακούς αποθηκευτικούς χώρους τοπικών δικτύων, Η/Υ & περιφερειακών ή άλλων ειδικών σταθερών ή φορητών μέσων ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων.
   
 • Στη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας λογισμικού / ψηφιακού υλικού καθώς και των ενεργειών χρήσης λογισμικού ή υλικού, προς εξακρίβωση του δημιουργού ή του χρήστη των εφαρμογών ή των δεδομένων ψηφιακών πειστηρίων, που είναι πρόσφορα προς ανάγνωση.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών ή άλλων ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων, που είναι δυνατόν να αποθηκεύουν ψηφιακά δεδομένα.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση κινητών τηλεφώνων και συσκευών εντοπισμού θέσης.
   
 • Στην εγκληματολογική εξέταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών, σε συσκευές λήψης δορυφορικού, τηλεοπτικού ή άλλου σήματος, τα οποία περιέχουν ψηφιακά δεδομένα πρόσφορα προς ανάγνωση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Europol’s European Cybercrime Centre (EC3)

European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG)

The Scientific Working Group on Digital Evidence

The Computer Forensics Tool Testing

The National Software Reference Library

International Association of Computer Investigative Specialists

National White Collar Crime Center

High Technology Crime Investigation Association