ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων

Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων 
Forensic Physical & Chemical Examinations WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα τη διενέργεια χημικών, φυσικών & φυσικοχημικών εξετάσεων & συγκριτικών αξιολογήσεων επί πειστηρίων, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση ιχνών, που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες ή συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Η συμβολή των ειδικών του Τομέα αφορά, εκτός των εργαστηριακών εξετάσεων, και στην επιστημονική ερμηνεία και αξιολόγηση των σχετικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ενώπιον Αρχών & Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των καθηκόντων του Πραγματογνώμονα ή του Τεχνικού Συμβούλου.

Ενδεικτικά ο Τομέας διενεργεί εξετάσεις κυρίως:

  • σε εύφλεκτες & εκρηκτικές ύλες,
  • σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς / εμπρηστικούς μηχανισμούς (πυροδοτηθέντων ή μη),
  • σε ‘ελεγχόμενα’ υλικά, όπως πυροτεχνήματα, ναρκωτικά κ.ά.,
  • σε συσκευές ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ηλεκτροοπτικά συστήματα κ.ά. συναφή αντικείμενα,
  • σε κατάλοιπα πυροβολισμού & ιχνοστοιχείων,
  • σε γυαλιά, πλαστικές ύλες, συνθετικές υφάνσιμες ίνες,
  • σε χρώματα,
  • σε εντυπώματα υποδημάτων και τροχών οχημάτων.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα προς εξέταση πειστήρια (υλικά ή ίχνη), αποτελούν στοιχεία του ανακριτικού υλικού, τα οποία διαχειρίζονται -κατά βάση- μόνο οι αρμόδιες ανακριτικές Αρχές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

The Scientific Working Group for Materialshttp://swgmat.org/