ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων
 Forensic Fingerprints Examination WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την εξέταση & ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

To δακτυλικό αποτύπωμα, υπό τη στενή έννοια, είναι η αποτύπωση που αφήνει -σε κατάλληλη επιφάνεια- το ανάγλυφο σχήμα της επιφάνειας του δέρματος (the friction ridge) των δακτύλων των χεριών του ανθρώπου. Σε μια ευρύτερη χρήση του όρου, τα αποτυπώματα είναι τα ίχνη που αφήνουν οι κορυφογραμμές της επιδερμίδας (raised layers of skin) οποιουδήποτε μέρους του ανθρωπίνου σώματος.

Ως ίχνος το αποτύπωμα, από δικονομικής απόψεως, υπάγεται στην κατηγορία των ενδείξεων. Oι βασικές του ιδιότητες είναι:

  • το  αμετάβλητο,
  • το αναλλοίωτο  &
  • το μη ταυτόσημο.

Ουδέποτε υπάρχει ταύτιση αποτυπωμάτων δύο ατόμων ακόμη και στην περίπτωση των μονοζυγωτικών διδύμων.

Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι ενδεικτικό της παρουσίας του ατόμου στο χώρο, όταν βρεθεί σε σταθερή επιφάνεια ή της επαφής του με πράγμα, όταν βρεθεί σε κινητό αντικείμενο.

Η χρησιμότητά τους είναι αναμφισβήτητη, ιδίως σε περιπτώσεις:

  • Εγκλημάτων αγνώστων δραστών.
  • Αμφιβολιών επί συνωνυμιών και διασφάλισης των ενεργειών Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων.
  • Συνδρομής των δικαστικών Αρχών για τον καταλογισμό της ποινικής ευθύνης στους ενόχους.
  • Εξακρίβωσης της ταυτότητας αμνημόνων, κωφαλάλων ή σε κώμα ευρισκομένων ατόμων.
  • Ψευδούς δήλωσης στοιχείων ταυτότητας ή άρνησης δήλωσης τέτοιων στοιχείων.

Ενδεικτικά οι εξετάσεις αποτυπωμάτων αφορούν σε σύγκριση, παραβολή, διαπίστωση ληφθέντων αποτυπωμάτων επί δακτυλοσκοπικών δελτίων, ανεύρεση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημείων και αξιολόγησή τους, αξιολόγηση λανθανόντων αποτυπωμάτων, αξιολόγηση τόπου και θέσης ανεύρεσης του αποτυπώματος, αξιολόγηση τήρησης διαδικασιών (ανεύρεση, συλλογή, μεταφορά, φύλαξη, αξιοποίηση κτλ), αξιολόγηση ανεύρεσης μη αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων