ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τομέας Τοξικολογίας

Τομέας Τοξικολογίας 
Forensic Toxicology WG

Είναι ο Τομέας με αρμοδιότητα την τοξικολογία, μία πολύπλευρη επιστήμη, που διερευνά την επίδραση των διάφορων τοξικών ουσιών (οινόπνευμα, ναρκωτικά, φάρμακα, φυτοφάρμακα, αέρια δηλητήρια, ανόργανα οξέα, μέταλλα, ουσίες doping, κ.α.) στους έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωπος).

Η δικαστική / εγκληματολογική (forensic) τοξικολογία είναι κλάδος της επιστήμης της Τοξικολογίας, τα δεδομένα και τα πορίσματα του οποίου συμβάλλουν στην απονομή της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα η δικαστική τοξικολογία, χρησιμοποιεί δεδομένα της τοξικολογίας και άλλων επιστημών, όπως η αναλυτική χημεία, φαρμακολογία και κλινική χημεία, προκειμένου να βοηθήσει στην ιατρική & νομική διερεύνηση ενός θανάτου, μιας δηλητηρίασης καθώς και τη διαπίστωση της χρήσης διαφόρων ουσιών.

Το πρωταρχικό μέλημα της εγκληματολογικής τοξικολογίας δεν είναι τα νομικά αποτελέσματα της τοξικολογικής εξετάσεως ή η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, αλλά η διαπίστωση και ερμηνεία τοξικολογικών αποτελεσμάτων.

Μια τοξικολογική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα είδη των δειγμάτων. Ένας ειδικός εγκληματολογικός τοξικολόγος πρέπει να εξετάσει, στο πλαίσιο της έρευνας, τα σωματικά συμπτώματα που καταγράφονται καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται στη σκηνή του εγκλήματος, που μπορεί να περιορίσουν την έρευνα, όπως μπουκάλια από χάπια, σκόνες, ανίχνευσης καταλοίπων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χημικές ουσίες.

Με τις συγκεκριμένες πληροφορίες & δείγματα, που είναι δυνατόν να συλλεγούν, ο ειδικός τοξικολόγος πρέπει να αποφασίσει ποιες τοξικές ουσίες ευρέθησαν, σε ποιες συγκεντρώσεις καθώς και την πιθανή επίδραση αυτών (των χημικών ουσιών) στο άτομο.

Η κλινική τοξικολογία μελετά τις ανεπιθύμητες δράσεις των διαφόρων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δηλητηρίασή του, καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισής της.

Η επαγγελματική τοξικολογία εξετάζει τους χημικούς παράγοντες που απαντώνται σε επαγγελματικούς χώρους και την προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων.

Η τοξικολογία των τροφίμων αναφέρεται στις ουσίες, οι οποίες όταν βρίσκονται στα τρόφιμα, προκαλούν, μετά από κατανάλωση ικανής ποσότητας, ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε ζώντες οργανισμούς.

Η περιβαλλοντική τοξικολογία μελετά την ενδεχόμενη βλαπτική επίδραση περιβαλλοντικών ρύπων στους ζώντες οργανισμούς.

Ο έλεγχος doping αφορά στη διαπίστωση της χρήσης κάποιας απαγορευμένης ουσίας από αθλητή.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

The International Association of Forensic Toxicologists

The National Institute of Drug Abuse

TOXNET

The European Monitor Centre for
Drugs and Drug Addiction

The United Nations Office for Drugs and Crime