ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ομότιμα Μέλη

Στην κατηγορία του ομότιμου μέλους της ΕΝΩΣΗΣ εντάσσεται αυτοδίκαια, ακόμη και χωρίς αίτησή του, το τακτικό ή δόκιμο μέλος που έχει συμπληρώσει το 70 έτος της ηλικίας του. Τα ομότιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές στην ΕΝΩΣΗ.
Τα ομότιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να εκλέγονται μέλη των οργάνων της ΕΝΩΣΗΣ.

Ομότιμα Μέλη

ΑΜΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
ΑΜ0000Κοράκης Παναγιώτης 2105230686 korakispan@yahoo.gr
ΑΜ0000ΧατζηγιάννηςΠαναγιώτης 2109942089elizahat@gmail.com