ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αίτηση εγγραφής μέλους

Όλες οι αιτήσεις παρουσιάζονται – ύστερα από τη σχετική διαδικασία της Επιστημονικής Επιτροπής- ενώπιον της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στην αρχή κάθε έτους, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
Οι προς αξιολόγηση αιτήσεις στην Γενική Συνέλευση, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου (του κάθε έτους), στη Γραμματεία της ΕΝΩΣΗΣ, ταχυδρομικά προς “ΕΛ.ΕΝ.ΕΓ.Ε, Τ.Θ. 3310 – Τ.Κ. 10210, ΑΘΗΝΑ” (με συστημένη επιστολή) ή μέσω email (secretary@hafs.gr) και όχι μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax).
Τυχόν έγγραφα, που συνοδεύουν την αίτηση, μπορούν να είναι γραμμένα στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
Για την υποβολη αίτησης μέλους, συμπληρώστε την Έντυπη Αίτηση Μέλους [word].